Developed in conjunction with Joomla extensions.

×

มีข้อผิดพลาด

[OSWistia] Alledia framework not found

ประกาศ ด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา มีความประสงค์ขายทอดตลาดยานภาหนะ (รถจักรยานยนต์)ชำรุด จำนวน 61 คัน ท่านใดมีความสนใจที่จะประมูล สู้ราคาได้ตาม เอกสารนี้…อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ

เมื่อ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ประชุมมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ทุกนาย ให้ดำเนินการตามโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ และได้มอบหมายให้ งาน ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสี…อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจกองเมืองโคราช ปรับปรุงพัฒนายกระดับ โรงพัก

เมื่อ 7 ธ.ค.60  สภ.เมืองนครราชสีมา โดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ ทุกสายงานได้ดำเนินการ ตามโครงการ      ยกระดับการบริการประชาชน สภ.เมืองนครราชสีมาได้ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน ณ เพื่อบริการให้ความสะดวกในการมาใช้บริการของพี่น้องประชาชน ถูกต้อง เกิดความร…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ  14 มิ.ย.2560  เวลา 08.30   น.  พ.ต.อ.ปฏิยุทธ  สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา   พร้อมข้าราชการตำรวจทุกสายงาน ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ เนื่องจาก ในห้วงนี้มีข้าราชการตำรวจ โยกย้ายปรับตำแหน่ง และมีการเดินทางไปรับตำแน่งใหม่ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ด้วย สำหร…อ่านเพิ่มเติม

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา