Developed in conjunction with Joomla extensions.

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

   

เมื่อ 15 มี.ค.62 เวลา 08.30 น อำนวยการโดย พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจ งาน ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ให้ออกไปลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีย์ ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่าน โดยมี นายวิเชียร์ จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ฯ237666 237672237674

เมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ ด.ต.มงคล สงวนศักดิ์ จนท.ชมส.ฯ ด.ต.อุเทญ แดงสูงเนิน จนท.ชมส.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม นสต.จาก ศฝร.ภ.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ หมู่บ้านหนองโสมง หมูที่ ๖ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และ อส.ตรบ.ให้การต้อนรับ ตลอดจนได้สอบถามสภาพปัญหาของหมู่บ้านเพื่อนำมาร่วมแก้ไข105832 105836105837

เมื่อ 24 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธีร์นิติ เสียงลอย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.จำนงค์ สาบป้อง รอง ผกก.สอบสวน.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.รุ่งเพชร โรคน้อย สวป.สภ.เทืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป./หน.ชุด ชุมชนสัมพันธ์ พร้อม เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ชมสฯ ลงพื้นที่ ประสานงานอาสาสมัครภาคประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ 43113 52765254034

เมื่อ 23 ต.ค.2561 เวลา 08.30 น พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธนกฤต สมานุหัตถ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.โกสินทร์ สะอาดวงศ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.ธีร์นิติ เสียงลอย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.จำนงค์ สาบป้อง รอง ผกก.สอบสวน.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ์ สมีแจ้ง สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา พ.ต.ต.รุ่งเพชร โรคน้อย สวป.สภ.เทืองนครราชสีมา ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก รอง สวป./หน.ชุด ชุมชนสัมพันธ์ พร้อม เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ชมสฯ ข้าราชการตำรวจทุกสายงาน พร้อม นสต.ศฝร.ภ.3 ร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"ร่วมกับประชาชน กองทัพภาคที่ 2  ณ วัดพระณารายณ์มหาราช(วัดกลางนคร) 989009890398900

   

:สภ.เมืองนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-2045,0-4424-2056 โทรสาร 0-4424-4117

© สภ.เมืองนครราชสีมา